Publications

Books

Meskus, Mianna (2018) Craft in Biomedical Research: The iPS Cell Technology and the Future of Stem Cell Science. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.

Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) (2014) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. [Molded Life: Technoscience, Gender and Materiality]. Tampere: Vastapaino. * A Finnish Handbook of Feminist Science Studies.

Meskus, Mianna (2009) Elämän tiedeTutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta [Science of Life: A Study on Medical Technology, Parenthood and the Government of Heredity]. Tampere: Vastapaino. * PhD thesis published by a Finnish academic publisher, received 2 national prizes and wide media attention

Peer-reviewed scientific articles (selected)

Mianna Meskus & Emilia Tikka: Speculative approaches in social science and design research: Methodological implications of working in ‘the gap’ of uncertainty. Qualitative Research, https://doi.org/10.1177/14687941221129808.

Meskus, Mianna (2021) Speculative feminism and the shifting frontiers of bioscience: Envisioning reproductive futures with synthetic gametes through the ethnographic method. Feminist Theory, https://doi.org/10.1177/14647001211030174.

Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (2020) Embodied material encounters and the ambiguous promise of biomedical futures: The case of biologically derived medicines. New Genetics and Society, 39(4), 441-458.

Meskus, Mianna, Marelli, Luca & D’Agostino, Giuseppe (2018): Research misconduct in the age of open science: The case of STAP stem cellsScience as Culture, 27:1, 1-23.

Jauho, Mikko & Meskus, Mianna (2017): Tieteen- ja teknologiantutkimuksen näkökulma terveyteen. In Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (Eds.) Terveyssosiologian linjoja [Science and Technology Studies Perspectives on Health]. Helsinki: Gaudeamus. * A Finnish Handbook of Sociology of Health & Illness

Ketokivi, Kaisa & Meskus, Mianna (2015) The dilemma of ’the capable actor’: Relational persons and the imperative of individual agencyContemporary Social Science, 10(1), 39-51.

Meskus, Mianna (2015) Agential multiplicity in the assisted beginnings of lifeEuropean Journal of Women’s Studies 22(1):70–83.

Meskus, Mianna (2014) Hedelmöityshoidot ruumiillisena kokemuksena [The embodied experience of infertility treatment]. In Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino. * A Finnish Handbook of Feminist Science Studies

Irni, Sari, Meskus, Mianna and Oikkonen, Venla (2014) Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat [Variations of technoscience, gender and materiality]. In Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (eds.) Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino. * A Finnish Handbook of Feminist Science Studies

Meskus, Mianna (2014) Technoscientific shaping of human nature – but what does nature stand for? Origins: Finnish Studies in Art Education 3, 1-6.

Meskus, Mianna & de Miguel Beriain, Iñigo (2013) Embryo-like features of induced pluripotent stem cells defy legal and ethical boundariesCroatian Medical Journal 54:6, 589-91.

Meskus, Mianna (2012) Personalized ethics: the emergence and the effects in prenatal testingBioSocieties 7(4): 373–392.

Meskus, Mianna (2009) Governing Risk Through Informed Choice: Prenatal Testing in Welfarist Maternity Care. In Bauer, Susanne & Wahlberg, Ayo (eds) Contested Categories. Life Sciences in Society. Farnham & Burlington: Ashgate, pg. 49-68.

Meskus, Mianna (2006) Geenitiedon lupaus ja yksilöllistyvä terveyspolitiikka [The Promise of Genetic Information and the Individualisation of Health Policy]. Tiede & edistys 31(2): 119-135. * A Finnish peer-review journal in philosophy

Meskus, Mianna (2005) To Exclude or to Enclose? Medicalization of Abortion in Finland, 1900-1950Scandinavian Journal of History 30(1): 45-60.

Lehtonen, Turo-Kimmo and Meskus, Mianna (2004) Hyvinvointi, taloussubjekti ja yksityisvakuutuksen mainonta 1950-luvulla [Welfare, Economic Subject and Private Insurance Promotion in the 1950s]. In Hellsten, Katri & Helne, Tuula (eds) Vakuuttava sosiaalivakuutus? Helsinki: KELA, pg. 204–221. * A research monograph published by the Social Insurance Institution of Finland

Meskus, Mianna (2003) Väestön elinvoima ja tahallinen keskenmeno. Raskauden keskeyttämisen politisoituminen 1900-luvun alun Suomessa [Population Vitality and Induced Miscarriage: Politicization of Abortion in the Early 20th Century Finland]. In Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (eds) Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, pg. 211-232. * A research monograph on citizenship and public health

Meskus, Mianna (2002) Turvan ja vapauden markkinat. Yksityisvakuutus riskiajattelun muovaajana Suomessa 1950- ja 1980-luvuilla [The Market for Safety and Freedom: Private Insurance and Risk Reasoning in Finland in the 1950s and 1980s]. Janus 10(4): 336–352. * A Finnish peer-review journal in social policy

Meskus, Mianna and Paju, Elina (2002) Juhlissa kohdataan [Encounters at Festivities]. In Suutela, Hanna (ed) Kassandra – matka yli kulttuurirajojen. Helsinki: Yliopistopaino, pg. 33-43. * A research monograph on a multicultural project in science and art

Meskus, Mianna (2001) Sikiönlähdettämisen alakulttuuri 1900-luvun alun Suomessa [The Subculture of Illegal Abortion in the Early 20th Century Finland]. Sosiologia 38(4): 287–299. * A Finnish peer-review journal in sociology

Non-refereed scientific articles (selected)

2019 Mianna Meskus: Väestöpolitiikka ilmastokriisin ajan Suomessa – mitä historia meille opettaa? [Population policy in climate crisis Finland – What does the history teach us?]. Ilmiö digital media, 15.12.2019. * Blog text https://ilmiomedia.fi/artikkelit/vaestopolitiikka-ilmastokriisin-ajan-suomessa-mita-historia-meille-opettaa/

2019 Mianna Meskus: The value of patients in medical research: Finnish experiences. Alusta! e-journal, 20.3.2019. * Blog text https://alusta.uta.fi/2019/03/20/the-value-of-patients-in-medical-research-finnish-experiences/

2018 Mianna Meskus: Ymmärtääkö kansalainen, minne lääketieteelle luovutetut tiedot ja näytteet menevät? [Do citizens know how their data and samples are stored and used in biomedicine?] Alusta! e-journal, 13.9.2018. * Blog text https://alusta.uta.fi/2018/09/13/ymmartaako-kansalainen-minne-laaketieteelle-luovutetut-tiedot-ja-naytteet-menevat/

2015 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: ”Poisvalintoja”, politiikkaa ja politisointia [Suspensions, politics and politizations]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:1, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2015 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Talouspolitiikan F-versio NYT! [A feminist version of the economic policy NOW!]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:2, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2015 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Kansalaistoiminnasta akateemiseen julkaisupolitiikkaan [From civic engagement to academic publication politics]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:3, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2015 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Tieteellinen julkaiseminen väistyvien päätoimittajien silmin [Academic publishing viewed by Editors-in-Chief]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 28:4, 60–61. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2014 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen [From Women’s Studies to Gender Studies]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:1, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2014 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Ihanteet, todellisuus ja aika [Ideals, reality and time]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:2, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2014 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Naisena olemisen monet kasvot [On Various ways of being a woman]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:3, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2014 Anna Elomäki, Marjaana Jauhola & Mianna Meskus: Kasvatus feministisestä näkökulmasta [Feminist perspectives to education]. Sukupuolentutkimus-Genusforskning 27:4, 2–3. * Editorial for the Finnish Journal of Gender Studies

2009 Mianna Meskus: Hankala ismi [The Prickly Ism]. Niin & Näin 60(4), 116–117. * Book review of the Finnish translation of Hacking, Ian: The social construction of what?

2004 Mianna Meskus: Luonnollisen ja luonnottoman tuolle puolen [Beyond Natural and Unnatural]. Sosiologia 41(3), 267-268. * Book review of Franklin, Sarah & Lock, Margaret (eds) Remaking Life & Death: Toward an Anthropology of the Biosciences

2001 Nikolas Rose: Elämän itsensä politiikka. Tiede & edistys 26(2), 81-101. [Rose, Nikolas: Politics of Life Itself.] * Scientific translation

Advertisement